หน้าแรก

 • เป็นหนึ่งเดียวที่พยากรณ์อากาศละเอียดและแม่นยำ
  สามารถระบุตำแหน่งและเวลาที่ฝนจะตกได้ สำหรับเขตร้อน (Tropics)
 • เมฆในเขตร้อนส่วนใหญ่เกิดจากการพาความร้อน (Convection)
  ซึ่งเปลี่ยนแปลงเร็ว มีขนาดเล็ก จึงพยากรณ์ยากกว่าบริเวณละติจูดกลาง
 • ข้อมูลฝนประมาณค่าจากดาวเทียมมากกว่า 10 ดวง
 • อัลกอริทึม AMP เป็นครั้งแรกของโลก
  ที่สามารถประมาณค่าหยาดน้ำฟ้าทั่วโลก รวมถึงแผ่นดินที่มีหิมะปกคลุมและทะเลน้ำแข็ง
 • อ่านต่อ

เอกลักษณ์ของ
CPS WEATHER

บริการ

CPS WEATHER ให้บริการโซลูชั่น ระบบ และข่าวสารทุกประเภท ที่เกี่ยวกับสภาพอากาศ ภูมิอากาศ

การบริหารจัดการน้ำ และภัยธรรมชาติ ทั่วโลก โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นสูงที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท

และได้รับการยืนยันคุณภาพจากหลากหลายหน่วยงานระดับนานาชาติและระดับชาติ

การบริหารจัดการและเตือนภัยธรรมชาติ

เกษตรแม่นยำสูง (Precision Agriculture)

การบริหารจัดการน้ำ

เมืองอัจฉริยะ (Smart City)

การขนส่งและโลจิสติกส์

การประกันพืชผลและภัยธรรมชาติ

พลังงานหมุนเวียนและสาธารณูปโภค

กิจกรรมกลางแจ้งและการท่องเที่ยว

ความสำเร็จ

ผลงานวิจัยและผลงานประดิษฐ์คิดค้นด้านการพยากรณ์อากาศความละเอียดสูง และการรับรู้ระยะไกลหยาดน้ำฟ้าจากดาวเทียมของ CPS WEATHER ได้รับรางวัลยืนยันคุณภาพของผลงานจากหลายหน่วยงานทั้งในระดับนานาชาติและระดับชาติ

3 ผลงานประดิษฐ์คิดค้น

WMApp

Facebook Page

ThailandRain

 • WMApp” เป็นครั้งแรกของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ให้ผลการพยากรณ์อากาศอย่างละเอียด ระบุตำแหน่งและเวลาที่ฝนจะตก
 • ThailandRain” เป็นแอพแรกของโลกที่ให้ข้อมูลหยาดน้ำฟ้าอย่างละเอียดสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ประมาณค่าจากการสังเกตของดาวเทียมจำนวนมากถึง 10 ดวง
 • เพจ พยากรณ์อากาศประเทศไทย” มีคนถูกใจ 241,383 คน คนติดตาม 249,424 คน ได้คะแนน 4.8 จากคะแนนเต็ม 5.0 และรีวิวของผู้ใช้งานส่วนใหญ่คือ “แม่นยำ มีความละเอียดสูง ชัดเจน และมีประโยชน์มาก”

ผู้ก่อตั้งและ CEO ของ CPS WEATHER ให้สัมภาษณ์ผลการพยากรณ์อากาศความละเอียดสูงสำหรับ “พายุปาบึก”

ผู้ก่อตั้งและ CEO ของ CPS WEATHER ให้สัมภาษณ์ผลการพยากรณ์อากาศความละเอียดสูงสำหรับ “พายุปาบึก” ออกอากาศในรายการ “เจาะลึกข่าวร้อน” ทางสถานีโทรทัศน์ TNN24 วันที่ 5 มกราคม 2562

ผู้ก่อตั้งและ CEO ของ CPS WEATHER ให้สัมภาษณ์ผลการพยากรณ์อากาศความละเอียดสูงสำหรับ “พายุปาบึก”

ผู้ก่อตั้งและ CEO ของ CPS WEATHER ให้สัมภาษณ์ผลการพยากรณ์อากาศความละเอียดสูงสำหรับ “พายุปาบึก” ออกอากาศในรายการ “HARDCORE ข่าว” ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 5 วันที่ 3 มกราคม 2562

ผู้ก่อตั้งและ CEO ของ CPS WEATHER ให้สัมภาษณ์ผลการพยากรณ์อากาศความละเอียดสูง

ผู้ก่อตั้งและ CEO ของ CPS WEATHER ให้สัมภาษณ์ผลการพยากรณ์อากาศความละเอียดสูงเพื่อเป็นประโยชน์ใน “ภารกิจช่วยเหลือที่ถ้ำหลวง” ซึ่งเป็นข่าวเผยแพร่อย่างกว้างขวาง ผลการพยากรณ์ได้รับการเผยแพร่ทางหนังสือพิมพ์

ข้อคิดเห็นของผู้ใช้งานเพจ Facebook
“พยากรณ์อากาศประเทศไทย”