ผลการพยากรณ์อุณหภูมิที่แม่นยำในเพจ “พยากรณ์อากาศประเทศไทย”

ผลการพยากรณ์อุณหภูมิที่แม่นยำในเพจ “พยากรณ์อากาศประเทศไทย” ของผู้ก่อตั้งและ CEO ของ CPS WEATHER เป็นข้อมูลหลักที่สื่อมวลชนต่างๆนำไปเผยแพร่อย่างกว้างขวาง