ผู้ก่อตั้งและ CEO ของ CPS WEATHER ให้สัมภาษณ์ผลการพยากรณ์อากาศความละเอียดสูง

ผู้ก่อตั้งและ CEO ของ CPS WEATHER ให้สัมภาษณ์ผลการพยากรณ์อากาศความละเอียดสูงเพื่อเป็นประโยชน์ใน “ภารกิจช่วยเหลือที่ถ้ำหลวง” ซึ่งเป็นข่าวเผยแพร่อย่างกว้างขวาง ผลการพยากรณ์ได้รับการเผยแพร่ทางหนังสือพิมพ์และสถานีโทรทัศน์หลายช่องหลายครั้ง
ถ้ำหลวงอยู่ทางตอนเหนือของประเทศไทย ในช่วง 23 มิถุนายน – 10 กรกฎาคม 2561 มีเด็ก 12 คนและโค้ชฟุตบอล 1 คน ที่ติดอยู่ภายในถ้ำเนื่องจากการเพิ่มสูงขึ้นของระดับน้ำ ผลการพยากรณ์ฝนอย่างละเอียดและแม่นยำมีความสำคัญเป็นอย่างมากสำหรับภารกิจดังกล่าว
ที่ปรึกษาของ CPS WEATHER ให้สัมภาษณ์ผลการพยากรณ์อากาศความละเอียดสูงสำหรับ “ถ้ำหลวง” ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ TNN24 วันที่ 9 กรกฎาคม 2561