ผู้ก่อตั้งและ CEO ของ CPS WEATHER ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับผลงานประดิษฐ์คิดค้น

ผู้ก่อตั้งและ CEO ของ CPS WEATHER ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับผลงานประดิษฐ์คิดค้น “www.worldmeteorology.com และโปรแกรมประยุกต์เคลื่อนที่ WMApp” ในรายการ “เป็นข่าวเช้านี้” ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 13 วันที่ 31 กรกฎาคม 2560