ผลงานประดิษฐ์คิดค้น

WMApp

 

ผลงานประดิษฐ์คิดค้น "www.worldmeteorology.com และโปรแกรมประยุกต์เคลื่อนที่ WMApp สำหรับอุปกรณ์ Android และ iOS ให้ผลการพยากรณ์อากาศความละเอียดสูงสำหรับเอเชียและยุโรป ค่าประมาณหยาดน้ำฟ้าทั่วโลกจากการสังเกตของดาวเทียม ผลการพยากรณ์พายุหมุนเขตร้อนสำหรับตะวันตกเฉียงเหนือของมหาสมุทรแปซิฟิก และรายงานแผ่นดินไหว”

WMApp เป็นครั้งแรกของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ให้ผลการพยากรณ์อากาศอย่างละเอียด ระบุตำแหน่งและเวลาที่ฝนจะตก แสดงเป็นแผนที่ว่าฝนจะตกตรงไหน เวลาใด หนักเบาเท่าใด ละเอียดเป็นรายพื้นที่ เอกลักษณ์และความแม่นยำ WMApp จะเห็นได้จาก

  • รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น โดยเป็นรางวัลสูงสุด ทั้งในระดับนานาชาติและระดับชาติ หลายรางวัล
  • กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้ใช้ผลการพยากรณ์อากาศของ WMApp เป็นข้อมูลหลักในการวางแผนปฏิบัติการฝนหลวง
  • เพจ Facebook “พยากรณ์อากาศประเทศไทย” มีการใช้งานแพร่หลาย โดยมีคนถูกใจแล้ว 241,383 คน คนติดตาม 249,424 คน และได้คะแนน 4.8 จากคะแนนเต็ม 5.0 และความคิดเห็นของผู้ใช้งานส่วนใหญ่คือ “แม่นยำ มีความละเอียดสูง ชัดเจน และมีประโยชน์มาก”
  • WMApp มีประมาณ 150,000 ดาวน์โหลด และได้คะแนนจากผู้ใช้ 4.15/5.0

ThailandRain

ผลงานประดิษฐ์คิดค้น "www.thailandrain.com และโปรแกรมประยุกต์เคลื่อนที่ ThailandRain สำหรับอุปกรณ์ Android และ iOS ให้ผลการประมาณค่าหยาดน้ำฟ้าความละเอียดสูงสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จากการสังเกตของดาวเทียม 10 ดวง"

  • ThailandRain เป็นแอพให้ข้อมูลฝนคลอบคลุมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีความละเอียดเป็นรายพื้นที่ โดยมีข้อมูลฝนรายชั่วโมง รายวัน รายเดือน และรายปี
  • อัลกอริทึมพัฒนาต่อยอดจากอัลกอริทึม AMP (AMSU MIT Precipitation retrieval algorithm)
  • AMP เป็นอัลกอริทึมแรกของโลก ที่สามารถประมาณค่าหยาดน้ำฟ้า (ฝน หิมะ ลูกเห็บ) จากการสังเกตของดาวเทียมได้แม่นยำครอบคลุมพื้นที่ทั่วโลก รวมถึง พื้นที่ที่มีหิมะปกคลุมและทะเลน้ำแข็ง
  • ThailandRain เป็นแอพแรกของโลกที่ให้ข้อมูลฝนอย่างละเอียดสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ประมาณค่าจากการสังเกตของดาวเทียมจำนวนมากถึง 10 ดวง

เพจ พยากรณ์อากาศประเทศไทย

  • เพจ Facebook “พยากรณ์อากาศประเทศไทย” เป็นการนำผลการพยากรณ์อากาศจาก WMApp และข้อมูลฝนจาก ThailandRain มานำเสนอ โดยมีความถูกต้องแม่นยำสูง
  • มีการใช้งานแพร่หลาย โดยมีคนถูกใจแล้ว 241,383 คน คนติดตาม 249,424 คน และได้คะแนน 4.8 จากคะแนนเต็ม 5.0 และความคิดเห็นของผู้ใช้งานส่วนใหญ่คือ “แม่นยำ มีความละเอียดสูง ชัดเจน และมีประโยชน์มาก”

ข้อคิดเห็นของผู้ใช้งานเพจ Facebook “พยากรณ์อากาศประเทศไทย”