ผู้ก่อตั้งและ CEO ของ CPS WEATHER ได้รับเชิญจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ผู้ก่อตั้งและ CEO ของ CPS WEATHER ได้รับเชิญจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ให้นำเสนอ WMApp ต่อนายกรัฐมนตรี ณ ทำเนียบรัฐบาล ในวันนักประดิษฐ์ พ.ศ. 2559