សារពត៌មានអំពីទិន្នន័យទឹកភ្លៀង (precipitation)​ ដែលបានប្រមូលពីប្រភពផ្កាយរណបចំនួន១០

សារពត៌មានអំពីទិន្នន័យទឹកភ្លៀង (precipitation) ដែលបានប្រមូលពីប្រភពផ្កាយរណបចំនួន១០ របស់ស្ថាបនិកនិងជានាយកប្រតិបត្តិរបស់ CPS WEATHER ត្រូវបានចុះផ្សាយនៅក្នុងកាសែតដ៏ធំមួយរបស់ប្រទេសថៃដែលមានឈ្មោះថា ថានសេតគីត Thansettakijនៅថ្ងៃទី១៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨ និងការចុះផ្សាយតាមកាសែត​ ថៃផុស Thai Post នៅថ្ងៃទី១៤​ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨។