โพสท์ผลการพยากรณ์การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิอย่างละเอียดและแม่นยำ

โพสท์ผลการพยากรณ์การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิอย่างละเอียดและแม่นยำช่วง 19-23 ธันวาคม 2560 มีคนถูกใจมากกว่า 25,000 คน มีการแชร์ต่อมากกว่า 17,000 ครั้ง และมีความคิดเห็นมากกว่า 4,100 ความเห็น