ผลการพยากรณ์พายุหมุนเขตร้อนอย่างแม่นยำ ของผู้ก่อตั้งและ CEO ของ CPS WEATHER

ผลการพยากรณ์พายุหมุนเขตร้อนที่แม่นยำในเพจ “พยากรณ์อากาศประเทศไทย” ของผู้ก่อตั้งและ CEO ของ CPS WEATHER เป็นข้อมูลหลักที่สื่อมวลชนต่างๆนำไปเผยแพร่อย่างกว้างขวาง