ข่าวอัลกอริทึมประมาณค่าฝนแม่นยำสูง ของผู้ก่อตั้งและ CEO ของ CPS WEATHER

ข่าวอัลกอริทึมประมาณค่าฝนจากดาวเทียม 10 ดวง ของผู้ก่อตั้งและ CEO ของ CPS WEATHER ทางหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ วันที่ 15 ธ.ค. 2561 และหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ วันที่ 14 ธ.ค. 2561