ผลการพยากรณ์อากาศความละเอียดสูงเพื่อเป็นประโยชน์ใน “ภารกิจช่วยเหลือที่ถ้ำหลวง”

ผลการพยากรณ์อากาศความละเอียดสูงเพื่อเป็นประโยชน์ใน “ภารกิจช่วยเหลือที่ถ้ำหลวง” ผู้ก่อตั้งและ CEO ของ CPS WEATHER ได้รับการเผยแพร่อย่างกว้างขวางทางสื่อสารมวลชน