ผลการพยากรณ์อากาศและข้อมูลฝน ของผู้ก่อตั้งและ CEO ของ CPS WEATHER

ผลการพยากรณ์อากาศและข้อมูลฝน ของผู้ก่อตั้งและ CEO ของ CPS WEATHER เคยใช้ในการผลิตรายการพยากรณ์อากาศ “TNN Weather” ทางสถานีโทรทัศน์ TNN24